Závěrečná monitorovací zpráva - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Semináře » Závěrečná monitorovací zpráva | « Zpět

Závěrečná monitorovací zpráva

Oblast podpory 1.1

Pozvánka a přihláška na seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma "Závěrečná monitorovací zpráva" - oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji II

Oblast podpory 1.2 a 1.3

Pozvánka a přihláška na seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma "Závěrečná monitorovací zpráva" - oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v JčK II a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JčK II

Oblast podpory 3.2

Pozvánka a přihláška na seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma "Závěrečná monitorovací zpráva" - oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání