Příklady dobré praxe ze závěrečné konference 1. GG - 1. 11. 2013 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Příklady dobré praxe/konference » Příklady dobré praxe ze závěrečné konference 1. GG - 1. 11. 2013 | « Zpět

Příklady dobré praxe ze závěrečné konference 1. GG - 1. 11. 2013

Pozn. Prezentace Občanského sdružení ve škole i mimo ni, Hlavatce byla z kapacitních důvodů těchto webových stránek upravena. Oddělením řízení grantů a projektů KÚ JčK bylo z prezentace odstraněno 7,5 minuty videí praktických ukázek z metodiky výuky prožitkem. Pro získání originální verze prezentace včetně videí se, prosím, obraťte na e-mailovou adresu: opvk@kraj-jihocesky.cz nebo je prezentaci možné stáhnout na následujícím odkazu: https://drive.google.com/file/d/0B2gXnpJhcE0AYmtrZGZZYk52UVU/edit?usp=sharing (videa je možné přehrát ve verzi Microsoft Powerpoint 2010 a vyšší).

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou: Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí: Využití ICT v aplikaci pro měření ve strojírenství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek: Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek

Střední škola a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice: Škola hrou - moderní trendy ve výuce střední školy

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice: Využívání ICT ve vzdělávání

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice: Podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol

Občanské sdružení ve škole i mimo ni, Hlavatce: Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem

Jihočeská hospodářská komora: Impuls pro kariéru

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek: Experimentální učebna společenskovědních předmětů