Archiv aktualit červenec - prosinec 2013 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Archiv aktualit červenec - prosinec 2013 | « Zpět

Archiv aktualit červenec - prosinec 2013

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 4. výzva o.p. 3.2

17. 12. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK 4. výzvy v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seminář se bude konat v úterý 14. ledna 2014 od 9:00 hod. v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje , U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze nalézt v pozvánce. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat.

 

 


 

 

Seznam grantových projektů schválených k realizaci - 4. výzva o. p. 3.2

15. 11. 2013

 

Dne 31. 10. 2013 byly Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 305/2013/ZK-7 schváleny k realizaci projekty ze 4. výzvy oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seznam schválených grantových projektů lze nalézt v sekci Výzvy k předkládání žádostí.

 

 


 

 

Závěrečná konference prvních globálních grantů OP VK

5. 11. 2013

 

V pátek 1. 11. 2013 se v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskutečnila Závěrečná konference prvních globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaných v Jihočeském kraji (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji; Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji; Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji). Konference byla pořádána zejména za účelem představení úspěšných projektů jako příkladů dobré praxe. Program a prezentace těchto projektů jsou k dispozici v sekci Příklady dobré praxe/konference.

 

 


 

Aktualizace formulářů pro výběr dodavatele

8. 10. 2013

 

Odbor řízení OP VK MŠMT aktualizoval vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů", uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. Aktualizované formuláře jsou dostupné na následujícím odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/formulare-2.

 

 


  

Pozvánka na Závěrečnou konferenci 1. globálních grantů Jihočeského kraje OP VK

2. 10. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje srdečně zve všechny zájemce na Závěrečnou konferenci globálních grantů reg. č. CZ.1.07/1.1.10, CZ.1.07/1.2.06 a CZ.1.07/1.3.06 realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Konference se bude konat v pátek 1. listopadu 2013 v prostorách Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (Pražská 14, České Budějovice) od 9:30 hodin.

 

Z důvodu  omezené kapacity sálu prosíme o zaslání přihlášky do pátku 11. 10. 2013 na e-mail: burcevova@kraj-jihocesky.cz. Přihláška je k dispozici zde.

 

Konference je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast na konferenci je zdarma. Podrobnější informace nalezenete v pozvánce.

 

 


 

Prezentace ze semináře pro příjemce 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

25. 9. 2013

 

Prezentace ze semináře byly vloženy do sekce Pro příjemce 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3.

 

 


 

Seznamy příjemců - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

16. 9. 2013

 

Seznamy příjemců finanční podpory z OP VK v rámci 2. výzev 2. globálních grantů oblastí podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení byly zveřejněny v sekci Výzvy k předkládání žádostí v záložce II. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3.

 

 


 

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

9. 9. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK 2. výzev 2. globálních grantů o. p. 1.1, 1.2 a 1.3. Seminář se bude konat v pondělí 23. září 2013 od 9:00 hod. v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze nalézt v pozvánce. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat.

 

  


 

Hodnocení žádostí - 4. výzva o. p. 3.2

28. 8. 2013

 

Věcné hodnocení projektových žádostí předložených v rámci 4. výzvy globálního grantu Jihočeského kraje v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání bylo ukončeno. Hodnocení bude pokračovat další fází, kterou je zasedání výběrové komise. Zasedání se uskuteční ke konci září roku 2013. Podrobnější informace o této fázi hodnocení je možné nalézt v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK na s. 72.

 

  


 

Seznamy grantových projektů schválených k realizaci - 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

15. 7. 2013

 

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 199/2013/ZK-5 byly dne 27. 6. 2013 schváleny k realizaci projekty ze 2. výzvy 2. globálních grantů v Prioritní ose 1, oblastech podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Seznamy schválených grantových projektů lze nalézt v sekci Výzvy k předkládání žádostí.

  

 


 

Aktuality za období leden - červen 2013 byly přesunuty do archivu http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_576.