Archiv aktualit leden - červen 2013 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Archiv aktualit leden - červen 2013 | « Zpět

Archiv aktualit leden - červen 2013

Žádosti o finanční podporu z 4. výzvy o. p. 3.2

27. 5. 2013

 

V pátek 17. 5. 2013 byl ukončen příjem žádostí do 4. výzvy v o. p. 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.  V rámci této výzvy bylo podáno 78 žádostí. Žadatelé požadují téměř 211,5 mil. Kč, tj. požadovaná částka je více než 2krát vyšší oproti alokaci. V současné době probíhá hodnocení formální a přijatelnosti.

 

 

 


 

 

Výběrová komise - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

27. 5. 2013

 

Ve středu 22. 5. 2013 se konalo zasedání výběrové komise, která posuzovala projektové žádosti, které úspěšně prošly věcným hodnocením, podané v rámci 2. výzev 2. GG v oblastech podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Dále bude následovat poslední fáze, tj. schválení doporučených žádostí k podpoře orgány kraje. Výsledky budou známy a zveřejněny až po této poslední fázi.

 

 


 

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

27. 5. 2013

 

Příjemci, kteří Monitorovací zprávu o udržitelnosti předkládají k datu 1. 6. 2013 či později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7. V případě, že příjemce nezná heslo pro přihlášení do aplikace Benefit7, popř. má nějaký problém s vyplněním elektronického formuláře této monitorovací zprávy, může se obrátit na help_opvk@msmt.cz. Vždy prosím uveďte registrační číslo projektu a popis problému.

 

 


 

Hodnocení žádostí - 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

13. 5. 2013

 

Věcné hodnocení projektových žádostí předložených v rámci 2. výzev 2. globálních grantů Jihočeského kraje v oblastech podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení bylo ukončeno. Hodnocení bude pokračovat další fází, kterou je zasedání výběrové komise. Zasedání se uskuteční dne 22. 5. 2013. Podrobnější informace o této fázi hodnocení je možné nalézt v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK na s. 72.

 

 


    

Prezentace ze semináře pro předkladatele projektů do 4. výzvy o. p. 3.2

4. 4. 2013

 

Prezentace ze semináře pro předkladatele projektů do 4. výzvy globálního grantu OP VK Jihočeského kraje v oblasti podpory 3.2 je možné nalézt ve složce Prezentace ze seminářů.

 

 

 


 

 

Vyhlášení IV. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK - prioritní osa 3

20. 3. 2013

 

Jihočeský kraj vyhlašuje ve dnech 20. 3. 2013 - 17. 5. 2013 IV. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Podrobnější informace lze najít v sekci Výzvy k předkládání žádostí. V této oblasti podpory jde zřejmě o poslední výzvu.

 

 

 


 

 

Seminář pro předkladatele projektů do 4. výzvy GG OP VK JčK - o. p. 3.2

12. 3. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá seminář pro předkladatele projektů do 4. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seminář se bude konat dne 27. 3. 2013 od 9.00 v Kruhovém sále zastupitelstva (č. dveří 2010) v budově Krajského úřadu JčK, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se mohou za jednu organizaci zúčastnit max. 2 osoby. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat.

 

 


 

Výzva k předkládání žádostí - o. p. 3.2

12. 3. 2013

 

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 schválilo Zastupitelstvo JčK vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových projektů z OP VK v prioritní ose 3 - Další vzdělávání v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Výzva bude vyhlášena a plné znění bude zveřejněno dne 20. 3. 2013 v sekci Výzvy k předkládání žádostí.

  

  


  

Hodnocení projektových žádostí - 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2 a 1.3

21. 2. 2013

  

Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti žádostí předložených v rámci 2. výzev 2. GG v oblastech podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení bylo tento týden ukončeno. Dnes bude zahájeno věcné hodnocení, které spočívá v obodování žádostí individuálními hodnotiteli. Podrobnější informace o této fázi hodnocení lze najít v Příručce pro žadatele na s. 65.

 

 


  

Žádosti o finanční podporu z 2. výzev 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

21. 1. 2013

 

V rámci 2. výzev 2. GG bylo podáno v o. p. 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 76 žádostí o finanční podporu; v o. p. 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 35 žádostí a v o. p. 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 41 žádostí. Převis požadovaných prostředků nad alokacemi výzev je vysoký. Žadatelé požadují v o. p. 1.1 více než 264 mil. Kč (téměř 5x více), v o. p. 1.2 skoro 89 mil. Kč (téměř 4x více) a v o. p. 1.3 takřka 101 mil. Kč (převis více než 3,5x). V současné době probíhá hodnocení formální a přijatelnosti.

 

 


 

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 3. výzva o. p. 3.2

4. 1. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK 3. výzvy o. p. 3.2. Seminář se bude konat ve středu 16. 1. 2013 od 9 h v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat.

 

 


 

Seznam příjemců - 3. výzva o. p. 3.2

21. 12. 2012

 

Seznam příjemců finanční podpory z OP VK v rámci 3. výzvy oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání byl zveřejněn v sekci "Výzvy k předkládání žádostí" v záložce III. výzva - oblast podpory 3.2.

 

  


 

Oznámení pro příjemce řídící se Příručkou pro příjemce verze 4 a 5

20. 12. 2012

 

Na základě nálezu NKÚ oznamuje Řídící orgán OP VK, že se ruší pravidlo, které bylo zavedeno ve čtvrté a páté verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK:

"V případě, že dojde k mylnému převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný bankovní účet a chybou dotčené prostředky jsou v plné výši z vlastní iniciativy příjemce, nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu vráceny na projektový účet, nebude toto řešeno jako porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost. "

Od 13. 12. 2012 budou výše zmíněné mylné platby považovány za nesrovnalost.

 

 


 

Scany dokumentů výběrová/zadávací řízení

18. 12. 2012

 

Prosíme příjemce, aby scany dokumentů zveřejňovaných na webu OP VK nepřesahovaly 5 MB. V případě větších souborů individuální domluva. Děkujeme za pochopení.

 

 


 

Validace ROS a RUIAN v Benefit7

18. 12. 2012

 

V případě, že Benefit7 při tvorbě projektových žádostí nevaliduje data, je potřeba pro odstranění problému zaslat klíč žádosti na help_opvk@msmt.cz. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o nonstop help linku, je nutné při tvorbě žádosti počítat s časovou rezervou.