II. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » II. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 | « Zpět

II. výzva - 2. GG - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Vyhlášení II. výzev pro předkladatele grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 2. GG

Jihočeský kraj vyhlašuje v rámci 2. GG  ve dnech 19. 11. 2012 - 7. 1. 2013 2. kolo výzev  k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, ostatním vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým organizacím, oborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a oborovým sdružením, hospodářské komoře a zaměstnavatelům, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.

 

Doplnění k vyhlášeným II. výzvám k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK - prioritní osa 1 - 2. GG

 

Na základě dotazů ze semináře zveřejňujeme tuto informaci: pokud má příjemce/partner zaměstnance, který částí svého úvazku (např. jeho polovinou) naplňuje definici pedagogického pracovníka podle Zákona 563/2004 Sb., § 2 a zbylou částí úvazku tuto definici nenaplňuje (tj. nevykonává pedagogickou činnost), tak se jeho limit posouvá na 1,5 úvazku v projektu a dalších činnostech vykonávaných pro příjemce a jeho partnery.

 

Vzhledem k tomu, že při otevírání příloh č. 4 -  Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5 může docházet k problémům, jsou tyto přílohy nahrány níže znova v nižším formátu Wordu.

 

Validace ROS a RUIAN v Benefit7

 

V případě, že Benefit7 při tvorbě projektových žádostí nevaliduje data, je potřeba pro odstranění problému zaslat klíč žádosti na help_opvk@msmt.cz. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o nonstop help linku, je nutné při tvorbě žádosti počítat s časovou rezervou.

2. výzva 2. GG oblast podpory 1.1 OP VK

2. výzva 2. GG oblast podpory 1.2 OP VK

2. výzva 2. GG oblast podpory 1.3 OP VK

o. p. 1.1 - příloha výzvy č. 4 - Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5 - dokument Word 97-2003

o. p. 1.2 - příloha výzvy č. 4 - Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5 - dokument Word 97-2003

o. p. 1.3 - příloha výzvy č. 4 - Čestné prohlášení o nečerpání finančních prostředků na stejný projekt z oblasti podpory 1.4 nebo 1.5 - dokument Word 97-2003