O programu obecně - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
O programu obecně | « Zpět

O programu obecně

Řídícím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělanosti, a to prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení. Podpora směřuje také na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu dotování činnosti výzkumných týmů i činnosti jedinců, mobility výzkumných pracovníků mezi pracovišti apod.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2.151,4 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

Počáteční vzdělávání
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Další vzdělávání
Systémový rámec celoživotního učení
Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)


Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže a další


Kde získáte podrobnější informace:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostKontaktní email: opvzdelavani@msmt.cz