Aktuality - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Aktuality | « Zpět

Aktuality

Udržitelnost a úprava kontaktních údajů

20. 1. 2017

 

Dovolujeme si upozornit příjemce, že v případech, kdy to stanovuje Smlouva o realizaci grantového projektu, je nutné i nadále plnit veškeré povinnosti týkající se udržitelnosti a předkládat v řádném termínu monitorovací zprávy o udržitelnosti.

Aktuální seznam kontaktních osob včetně telefonních čísel a e-mailového spojení naleznete v sekci Kontakty. 

 

Udržitelnost

20. 4. 2016

 

Dovolujeme si upozornit příjemce, že v případech, kdy to stanovuje Smlouva o realizaci grantového projektu, je nutné i nadále plnit veškeré povinnosti týkající se udržitelnosti a předkládat v řádném termínu monitorovací zprávy o udržitelnosti.

 

 


 

 

Úprava kontaktních údajů

2. 11. 2015

 

Na oddělení řízení grantů a projektů, které administruje OP VK v Jihočeském kraji, došlo k dnešnímu dni ke změně některých kontaktních osob. Podrobnosti v sekci Kontakty.  

Závěrečná konference globálních grantů

24. 9. 2015

 

V úterý 22. 9. 2015 se v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskutečnila Závěrečná konference druhých globálních grantů a o. p. 3.2 realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihočeském kraji (Zvyšování kvality ve vzdělávání v JčK II; Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v JčK II; Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JčK II; Podpora nabídky dalšího vzdělávání v JčK). Konference byla pořádána zejména za účelem představení úspěšných projektů jako příkladů dobré praxe. Program konference a anotace úspěšných projektů jsou k dispozici v sekci Příklady dobré praxe/konference.

 

 

Pozvánka na Závěrečnou konferenci globálních grantů

27. 8. 2015

 

Srdečně Vás zveme na Závěrečnou konferenci globálních grantů reg. č. CZ.1.07/1.1.14, CZ.1.07/1.2.15, CZ.1.07/1.3.40 a CZ.1.07/3.2.08, která se bude konat 22. 9. 2015 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích od 9 hodin. Program konference je k dispozici zde. Na konferenci je nutné se zaregistrovat a přihlášku odeslat nejpozději do 9. 9. 2015 na caisova@kraj-jihocesky.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.1 - výzva č. 57

22. 7. 2015

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

 

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin. Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html.


 


 

 

Udržitelnost

18. 6. 2015

 

dovolujeme si upozornit příjemce, že v případech, kdy to stanovuje Smlouva o realizaci grantového projektu, je nutné i nadále plnit veškeré povinnosti týkající se udržitelnosti a předkládat v řádném termínu monitorovací zprávy o udržitelnosti.

 

 


 

Fotosoutěž OP VK "Učení bez hranic - škola hrou"

21. 5. 2015

 

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje."

Charles Farrar Browne (1834-1867)

 

Chcete být jako J. A. Komenský či Erasmus Rotterdamský? Kladete důraz na rozvoj individualismu jedince? Víte jak zaujmout a získat pozornost svých žáků a studentů a máte talent na uplatňování originálních vzdělávacích přístupů, ať už jde o výklad, opakování či procvičování látky ve vyučovací hodině či v rámci volnočasových aktivit? Věříte, že škola není pouze místem, kde se nabývá vzdělání?

 

Pokud jste si na některou z výše uvedených otázek odpověděli pozitivně, pak je právě pro Vás určena tato soutěž. Pojďte se podělit o Vaše nevšední metody s ostatními pedagogy a studenty. Stačí poslat fotografii, kde bude Váš super nápad zvěčněn. Vybrané fotografie budou zveřejněny na facebookovém profilu OP VK a webových stránkách www.op-vk.cz. Nejoriginálnější pedagog bude po zásluze odměněn...

 

Kreativitě a originalitě se meze nekladou. Důležitý je nápad, hravá forma a nevšední zážitek pro Vaše svěřence. Inspirujte i ostatní vyučující. Ukažte všem, že i např. základní trivium může být zážitkem a skvělou vzpomínkou na školní léta.

 

MOTTO:

"Zpracovávej vosk, dokud je měkký, formuj hlínu, dokud je ještě vlhká, nalévej skvostný mok do nádoby, dokud je nová."

Platón (427 př. n. l. - 347 př. n. l.)

 

Pravidla soutěže a registrační formulář naleznete na

http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/aktuality/fotosoutez-op-vk-uceni-bez-hranic-skola-hrou.html.
 

 

 


 

 

Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

13. 4. 2015

 

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

 

Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů korun s možností navýšení. Uspokojena by tak měla být většina škol, která podá projektovou žádost. Školy mohou žádat o dotace na jeden projekt v rozmezí od 200 tisíc do 1 milionu korun. Finanční prostředky jim budou poskytnuty prostřednictvím ex ante (předběžné) platby ve 100% výši schváleného rozpočtu projektu. Vyhlášení výzvy číslo 56 bude mít pozitivní dopad na dočerpání OP VK.

 

Vzhledem k tomu, že podání projektové žádosti je velmi jednoduché, školy ji zvládnou vytvořit samy, aniž by si musely najímat zprostředkovatelské či poradenské agentury. Jednotlivé projektové žádosti lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit. S tímto způsobem mají školy velké zkušenosti již z akce EU peníze (středním) školám, do které bylo zapojeno více než 95 % škol.

 

Podrobné informace týkající se výzvy číslo 56 jsou k dispozici na internetových stránkách OP VK pod odkazem: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html.

 

 


 

Provádění změn GP OP VK v udržitelnosti

3. 4. 2015

 

Do sekce Udržitelnost byly vloženy informace týkající se provádění změn Grantových projektů OP VK v období udržitelnosti, které jsou určeny všem příjemcům podpory, jejichž projekt se nachází v této fázi.

 

 


 

 

Předkládání Závěrečných monitorovacích zpráv

11. 2. 2015

 

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu je nutné předložit Závěrečnou monitorovací zprávu na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. U projektů ukončených ke dni 31. 12. 2014 toto datum připadá na 27. 2. 2015.

 

Na odkaze http://opvk.kraj-jihocesky.cz/files/nejcastejsi_dotazy_ukoncovani_projektu.pdf naleznete nejčastěji kladené dotazy týkající se ukončování projektů a zpracovávání Závěrečné monitorovací zprávy, které Vám mohou být nápomocny. 

 

 


  

 

Aktualizace postupů pro vyplňování Elektronické monitorovací zprávy

31. 10. 2014

 

Dovolujeme si Vás upozornit na změny, které proběhly ve formuláři Závěrečné monitorovací zprávy (ZMZ) v aplikaci Benefit7 od 1. 10. 2014. Ve formuláři Závěrečné monitorovací zprávy naleznete novou záložku „Souhrnné informace o realizaci“, která nahrazuje samostatnou přílohu podávanou současně se ZMZ s názvem „Souhrnné informace o realizaci projektu“.
V případě nově založené závěrečné monitorovací zprávy, je možné vyplnit novou záložku povinnými datovými poli nebo ke zprávě dodat samostatnou přílohu „Souhrnné informace o realizaci projektu“ a do povinných datových polí dané záložky uvést „Informace dodány ve zvláštní příloze Souhrnné informace o realizaci projektu“. Do 31. 10. 2014 je možné využít jednu ze dvou výše uvedených variant. Od 1. 11. 2014 již bude poskytovatel dotace vyžadovat pouze informace v benefitovém formuláři.
Více informací a postup vyplnění datových polí naleznete na stránkách MŠMT - OP VK. Případné dotazy technického charakteru zasílejte na email help_opvk@msmt.cz.
 
 

   
Prezentace ze seminářů pro příjemce finanční podpory z OP VK
 
9. 10. 2014
 

Prezentace ze seminářů pro příjemce finanční podpory z OP VK Jihočeského kraje na téma „Závěrečná monitorovací zpráva“ z 2. GG oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 a oblast podpory 3.2 je možné nalézt ve složkách jednotlivých oblastí podpory v sekci Semináře - Závěrečná monitorovací zpráva.

 

 


 

Seminář pro příjemce OP VK pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina - Road Tour 2014

15. 9. 2014

  

Řídící orgán OP VK ve spolupráci s krajskými úřady pořádá seminář OP VK pro příjemce z řad místních základních a středních škol, školských odborů i další odborné veřejnosti. Seminář se bude konat dne 21. října 2014 od 9:00 hodin v Kongresovém sále (č. dv. 1.05/Z57) budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat. Bližší informace, přihlášku a program semináře naleznete zde.
 
 

 

Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma "Závěrečná monitorovací zpráva"

2. GG oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 a oblast podpory 3.2

1. 9. 2014

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK na téma "Závěrečná monitorovací zpráva". Semináře se budou konat v Kruhovém sále zastupitelstva (č. dv. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.  Semináře jsou bezplatné a je nutné se na ně zaregistrovat. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

 

 


 

Aktualizace přílohy závěrečné MZ s názvem "Souhrnná informace o realizaci projektu"

29. 7. 2014

 

Ke dni 22. 7. 2014 byla aktualizována příloha závěrečné  monitorovací zprávy s názvem „Souhrnná informace o realizaci projektu“. Od tohoto dne je možno nový vzor přílohy využívat. Přílohu zpracovanou dle starého vzoru je možno předkládat spolu se závěrečnou monitorovací zprávou do 31. 7. 2014, od 1. 8. 2014 bude možno předkládat pouze přílohu zpracovanou podle nového vzoru. Důvodem aktualizace přílohy je potřeba  získat od příjemce informace o jednotlivých produktech/výstupech, které budou využity při zařazování těchto materiálů do databáze výstupů OP VK. Současně byly vypuštěny a aktualizovány některé požadavky na předložení informací, které poskytovatel dotace v současné době může získat z jiných zdrojů. 

 

Aktualizovanou verzi přílohy naleznete v jednotlivých sekcích Pro příjemce (1. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3; 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3; 1. – 4. výzva o. p. 3.2).

  
V případě dotazů kontaktujte svého projektového manažera (kontakt) nebo zašlete dotaz na opvk@kraj-jihocesky.cz
 

 

Předkládání monitorovacích zpráv

6. 2. 2014

 

Upozorňujeme příjemce, že monitorovací zprávy je nutné předkládat (doručit na podatelnu KÚ) nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí 3 měsíců od ukončení předchozího monitorovacího období (u prvních MZ po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě).

 

 


   

Seznam příjemců - 4. výzva o. p. 3.2

29. 1. 2014

 

Seznam příjemců finanční podpory z OP VK v rámci 4. výzvy oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání byl zveřejněn v sekci "Výzvy k předkládání žádostí" v záložce  IV. výzva - oblast podpory 3.2.

 

 


  

Prezentace ze semináře pro příjemce 4. výzvy o. p. 3.2

16. 1. 2014

 

Prezentace ze semináře pro příjemce 4. výzvy globálního grantu OP VK Jihočeského kraje v oblasti podpory 3.2 je možné nalézt ve složce Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 4. výzva o. p. 3.2.

 

 


 

Aktualizace sazebníku

10. 1. 2014

 

Do sekce Nesrovnalosti byl vložen Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek účinný od 1. 1. 2014.  

  

 


 

Metodický dopis č. 28

9. 1. 2014 

 

Řídící orgán (MŠMT) vydal metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv. Dopis je účinný od 1. 1. 2014 a je ke stažení na http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c-28-predavani-vystupu-projektu-a-opravneni-k-uziti-autorskych-prav.html.

 

 


 

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 4. výzva o.p. 3.2

17. 12. 2013

 

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK 4. výzvy v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seminář se bude konat v úterý 14. ledna 2014 od 9:00 hod. v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje , U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze nalézt v pozvánce. Seminář je bezplatný a je nutné se na něj zaregistrovat.

 

 


 Aktuality za období 2013 byly přesunuty do archivu http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_576 a  http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_664.