Seminář Veřejné zakázky - 8. 6. 2012 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Archiv zadávacích/ výběrových řízení  » Seminář Veřejné zakázky - 8. 6. 2012 | « Zpět

Seminář Veřejné zakázky - 8. 6. 2012

Upozornění: Prezentace obsahuje změny v zadávání veřejných zakázek na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012.

Informace v prezentaci platí pro příjemce finanční podpory z OP VK, kteří se řídí dle Příručky pro příjemce verze 5. Příjemci jsou při zadávání veřejných zakázek povinni postupovat dle aktuálního znění zákona a dle pravidel Příručky pro příjemce, ke které jsou smluvně zavázáni.

Pozvánka

Prezentace VZ v OP VK - 1. část

Prezentace - novela ZVZ - 2. část