Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Pro příjemce 2. výzva 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3 » Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3 | « Zpět

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK - 2. výzvy 2. GG o. p. 1.1, 1.2, 1.3

Upozornění k semináři

rámci projektové části semináře byla přítomným osobám poskytnuta nepravdivá informace o požadování certifikátu ISO v rámci výběrového řízení v OP VK. Podle Příručky pro příjemce, verze 7, str. 103 nemohou být certifikáty ISO a další podobné certifikáty kvalifikačním předpokladem v rámci výběrového řízení.

Pozvánka

Přihláška

Prezentace ze semináře