IV. výzva - oblast podpory 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » IV. výzva - oblast podpory 1.2, 1.3 | « Zpět

IV. výzva - oblast podpory 1.2, 1.3

Vyhlášení IV. výzev pro předkladatele grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jihočeský kraj vyhlašuje ve dnech 16. 2. - 6. 4. 2011 4. kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, ostatním vzdělávacím institucím a nestátním neziskovým organizacím.

4. výzva oblast podpory 1.2 GG OP VK

4. výzva oblast podpory 1.3 GG OP VK