III. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » III. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 | « Zpět

III. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Vyhlášení III. výzev pro předkladatele grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jihočeský kraj vyhlásil ve dnech 3. 5. - 14. 6. 2010 3. kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

3. výzva oblast podpory 1.1 GG OP VK

3. výzva oblast podpory 1.2 GG OP VK

3. výzva oblast podpory 1.3 GG OP VK