I. výzva - oblast podpory 3.2 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » I. výzva - oblast podpory 3.2 | « Zpět

I. výzva - oblast podpory 3.2

Jihočeský kraj vyhlásil ve dnech 16. 11. 2009 - 4. 1. 2010 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 3 - Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Výzva byla určena vzdělávacím institucím, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku; vysokým školám; nestátním neziskovým organizacím, hospodářským komorám, městům, obcím a svazkům obcí.