I. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Ukončené výzvy k předkládání žádostí  » I. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 | « Zpět

I. výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Jihočeský kraj ukončil vyhlášení prvních tří výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jihočeský kraj vyhlásil ve dnech 26. 5. - 7. 7.  2008 1. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy byly určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Proces administrace žádostí do OP VK